Preken - bijbelleerhuis

Bijbelleerhuis
Ga naar de inhoud

Preken

Verdriet en zegen

Wat kunnen mensen het toch moeilijk hebben in hun leven.
Het zijn dingen uit het verleden die ze mee zeulen. Maar
God vergeeft en vergeet en geeft zegen. Deze preek is
gehouden op 17 januari 2016 in de baptistengemeente
de regenboog in Emmeloord.
De deur van de genade.

Harry Kamphuis          
Gepubliceerd op 15 jun. 2015

Video bewerken
       
           
De betekenis van de deur in de Bijbel. Er zijn drie hoofdpunten
in de preek van Harry Kamphuis .1.  De deur van de wanhoop
2. De deur van de hoop en 3. De deur van de heerlijkheid.
Eindtijd deel 1


Deze preek is gehouden in de Thomas-kapel in Middelburg.
Het gaat over de eindtijd . Waarom is dit onderwerp ge-
weldig actueel.
Eindtijd deel 2


het slot van de preek
Je suis Charlie
       

 
         
         
                     
         
                                   
Harry Kamphuis          
Gepubliceerd op 13 jan. 2015
Analytics
Video bewerken
       
           
Charlie gaf zijn leven voor de vrijheid Jezus
Christus gaf zijn leven voor onze vrijheid .
Waar zul je zijn in de eeuwigheid ?

Korte meditatie

Is het leven kort, of bestaat er zoiets als het eeuwige leven?
Dit nu is het eeuwige leven dat zij U kennen Vader en Jezus
Christus die Gij gezonden hebt. Voor meer informatie
www.bijbelleerhuis.nl
Intrede dienst
Efeze

Harry Kamphuis             
Gepubliceerd op 1 aug. 2015
Analytics
Video bewerken
         
             
Harry Kamphuis spreekt over de gemeente van
Efeze in het boek van de Openbaring
Smyrna deel 1

       

 
         
         
                     
         
                                   
Harry Kamphuis          
Gepubliceerd op 23 aug. 2015
Analytics
Video bewerken
       
           
Harry Kamphuis spreekt over de gemeente
van Smyrna in het boek de Openbaring.
Het is de kerk die moet lijden. Dat was al zo
tijdens de eerste christenvervolging maar dat
is nu ook nog zo. Denk aan de kerken in de
wereld die niet in vrijheid kunnen samenkomen.
Smyrna deel 2

het vervolg en slot.
Pergamus Kamphuis

  
         
           
                     
          
          
                       
          
                                      
Harry Kamphuis             
Gepubliceerd op 27 sep. 2015
Analytics
Video bewerken
         
             
Harry Kamhuis spreekt over de derde
gemeente in het boek Openbaring
Pergamus . Deze gemeente staat als
model voor de wereldse  gemeente  .
De gemeente die een verbond aan
gaat met de wereld, onder Keizer
Constantijn. Ik weet waar gij woont
daar waar de troon van de satan


Maak een afspraak voor uw gemeente of kerk

Steun het bijbelleerhuis Rekening nr:  
NL16ABNA0579749193 t.n.v. H.  Kamphuis .
Wij hebben geen anbi nr.
Bijbelleerhuis
0527616709
0653739857
Terug naar de inhoud